Żyje się tylko raz, ale jeśli robisz to właściwie, jeden raz wystarczy! - Mae West

DEKALOG NIERDZEWNEJ

DEKALOG NIERDZEWNEJ

NIGDY NIE JEST ZA PÓŹNO

NIGDY NIE JEST ZA PÓŹNO

AKCEPTUJ SWÓJ WIEK

AKCEPTUJ SWÓJ WIEK