Polityka prywatności

by elahub

Używam plików cookies czyli tak zwanych ciasteczek, aby umożliwić korzystanie z funkcji społecznościowych, monitorować ruch na mojej stronie oraz do personalizowania treści reklam. W tym celu w plikach cookies przechowywane są między innymi informacje o rodzaju używanej przez Ciebie przeglądarki, oglądanych podstronach, czasie spędzonym na stronie. Ponadto dzięki plikom cookies będziesz mogła/mógł polubić moje serwisy na Facebooku, Instagramie lub YouTube. Poniżej możesz wyrazić zgody na pliki cookies według swoich preferencji.

Administratorem Twoich danych osobowych jestem ja, autorka tego bloga czyli Elżbieta Hübner prowadząca działalność gospodarczą na podstawie wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej pod firmą „VERBUM MOBILE Elżbieta Hübner” pod adresem ul. Gen. Stanisława Sosabowskiego 5, lok. 14, 03-982 Warszawa, posługująca się NIP: 1131834433, kontakt z Administratorem pod adresem e-mail:

ela@fajna-baba-nie-rdzewieje.pl

Twoje dane przetwarzam w następujących celach: skontaktowania się z Tobą (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), archiwalnym i dowodowym (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), wykonywania obowiązków wynikających z RODO (art. 6 ust. 1 lit. f RODO, art. 6 ust. 1 lit. c RODO), analitycznym (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), wykorzystywania plików cookies (art. 6 ust. 1 lit. a RODO w związku z art. 173 prawa telekomunikacyjnego), reklamy, badania rynku oraz zachowań i preferencji użytkowników (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), a także profilowania (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Przysługuje Ci prawo do dostępu do Twoich danych osobowych, sprostowania danych osobowych, usunięcia danych osobowych, ograniczenia przetwarzania danych osobowych, sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, prawo do przenoszenia danych, a także prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli w Twojej ocenie przetwarzam dane w sposób nieprawidłowy.

 

POLITYKA PRYWATNOŚCI

 1. Dane Administratora Danych Osobowych

Uprzejmie informuję, że administratorem Twoich danych osobowych jestem ja, autorka tego bloga, czyli Elżbieta Hübnerprowadząca działalność gospodarczą na podstawie wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej pod firmą „VERBUM MOBILE Elżbieta Hübner” pod adresem ul. Gen. Stanisława Sosabowskiego 5, lok. 14, 03-982 Warszawa, posługująca się NIP: 1131834433, kontakt z Administratorem pod adresem e-mail:
ela@fajna-baba-nie-rdzewieje.pl, zwana dalej „Administratorem.

Administrator udostępnia serwis internetowy dostępny pod adresem www.fajna-baba-nie-rdzewieje.pl (zwany dalej: „Serwisem”) i nim zarządza.

 1. Kontakt w sprawie przetwarzania Twoich danych osobowych

Administrator nie wyznaczył Inspektora Ochrony Danych. We wszystkich sprawach związanych z ochroną danych osobowych możesz się kontaktować pod adresem ela@fajna-baba-nie-rdzewieje.pl

 1. Cele i podstawy przetwarzania danych osobowych użytkowników korzystających z Serwisu

Dane użytkowników Serwisu są przetwarzane w celu:

 • Korzystania przez Ciebie z Serwisu – zakres przetwarzanych danych to adres IP, historia korzystania z Serwisu, dane dotyczące wykorzystywanej przeglądarki internetowej. Podstawą prawną takiego przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe, jeżeli są one konieczne do wykonania umowy lub podjęcia czynności zmierzających do zawarcia umowy.

 • Otrzymywania newslettera – zakres przetwarzanych danych to adres e-mail i imię. Podstawą prawną takiego przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe na podstawie dobrowolnie udzielonej zgody (zgodę wyrażasz podczas zapisywania się na newsletter).

 • Dodawania komentarzy – zakres przetwarzanych danych, jeśli podano, to: adres IP, imię i nazwisko/ pseudonim (nick), adres e-mail. Podstawą prawną takiego przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe na podstawie dobrowolnie udzielonej zgody (zgodę wyrażasz podczas zamieszczania komentarza).

 • Kontaktu ze mną zakres przetwarzanych danych to imię i nazwisko, jeżeli zostały podane, adres e-mail, numer telefonu, dane o sprawie, w której się kontaktujesz. Podstawą prawną takiego przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO, który pozwala nam na realizację naszego uzasadnionego interesu, jaki w tym wypadku stanowi zapewnienie sprawnej i efektywnej komunikacji między Administratorem Danych Osobowych a Użytkownikami.

 • Otrzymywania spersonalizowanych reklam – zakres przetwarzanych danych to informacje gromadzone za pomocą narzędzi analitycznych. Podstawą prawną takiego przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe, jeżeli tym sposobem Administrator Danych Osobowych realizuje swój prawnie uzasadniony interes (w tym przypadku interesem Administratora są względy marketingowe).

 • Wykorzystania plików cookies – zakres przetwarzanych danych to informacje gromadzone za pomocą plików cookies. Podstawą prawną takiego przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe na podstawie dobrowolnie udzielonej zgody (przy pierwszym wejściu do Serwisu pojawia się zapytanie o zgodę na wykorzystanie plików cookies).

 • Działań analitycznych – zakres przetwarzanych danych to data i godzina odwiedzin strony, rodzaj systemu operacyjnego, adres IP, rodzaj przeglądarki internetowej wykorzystywanej do przeglądania strony, czas spędzony na stronie, odwiedzone podstrony, ścieżki nawigacji w witrynie i źródła odesłań. Podstawą prawną takiego przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe, jeżeli tym sposobem Administrator Danych Osobowych realizuje swój prawnie uzasadniony interes (w tym przypadku interesem Administratora jest poznanie aktywności użytkowników w Serwisie).

 • Wypełniania obowiązków z zakresu ochrony danych osobowych – zakres przetwarzanych danych to imię i nazwisko, jeżeli zostały podane, adres e-mail, numer telefonu, adres IP, historia korzystania z Serwisu. Podstawą prawną takiego przetwarzania danych jest po pierwsze, art. 6 ust. 1 lit. c RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe, jeżeli takie przetwarzanie jest konieczne do wywiązania się przez Administratora Danych Osobowych z obowiązków wynikających z prawa; po drugie, art. 6 ust. 1 lit. f RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe, jeżeli tym sposobem Administrator Danych Osobowych realizuje swój prawnie uzasadniony interes (w tym przypadku interesem Administratora jest posiadanie wiedzy na temat osób, które np. realizują swoje uprawnienia wynikające z RODO).

 • Ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami – zakres przetwarzanych danych to imię i nazwisko, jeżeli zostały podane, adres e-mail, numer telefonu, adres IP, historia korzystania z Serwisu. Podstawą prawną takiego przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe, jeżeli tym sposobem Administrator Danych Osobowych realizuje swój prawnie uzasadniony interes (w tym przypadku interesem Administratora jest posiadanie danych osobowych, które pozwolą ustalić, dochodzić lub bronić się przed roszczeniami Użytkowników i osób trzecich).

 • Archiwalnym i dowodowym – zakres przetwarzanych danych to imię i nazwisko, jeżeli zostały podane, adres e-mail, numer telefonu, adres IP, okoliczności sprawy, historia korzystania z Serwisu. Podstawą prawną takiego przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe, jeżeli tym sposobem Administrator Danych Osobowych realizuje swój prawnie uzasadniony interes (w tym przypadku interesem Administratora jest posiadanie danych osobowych, które pozwolą dowieść faktów związanych z korzystaniem z Serwisu).

 1. Pliki cookies

 1. Administrator w ramach Serwisu, podobnie jak inne podmioty, wykorzystuje tzw. pliki cookies, czyli krótkie informacje tekstowe zapisywane na komputerze, telefonie, tablecie lub innym urządzeniu, z którego korzystasz. Mogą być one odczytywane przez system Administratora, a także przez systemy należące do innych podmiotów, z których usług korzystam – przede wszystkim przez narzędzia społecznościowe (np. Google’a, Facebooka, YouTube, Instagram, Pinterest).

 1. Pliki cookies spełniają bardzo wiele funkcji w ramach Serwisu, najczęściej przydatnych, które postaram się opisać poniżej (jeżeli informacje są niewystarczające, proszę o kontakt):

  • zapewnianie bezpieczeństwa — służą do ochrony danych osobowych Użytkownika przed dostępem osób nieupoważnionych;

  • wpływ na procesy i wydajność korzystania z Serwisu — pliki cookies są wykorzystywane do tego, aby Serwis sprawnie działał i aby można było korzystać z funkcji w nim dostępnych, co jest możliwe między innymi dzięki zapamiętywaniu ustawień pomiędzy kolejnymi odwiedzinami w ramach Serwisu. Dzięki nim można zatem sprawnie poruszać się w ramach Serwisu i poszczególnych podstron.

  • stan sesji — w plikach cookies zapisywane są informacje o tym, jak odwiedzający korzystają z Serwisu, np. które podstrony najczęściej wyświetlają. Umożliwiają one również identyfikację błędów wyświetlanych na niektórych podstronach. Pliki cookies służące do zapisywania tzw. „stanu sesji” pomagają zatem ulepszać Usługi i zwiększać komfort korzystania z Serwisu;

  • tworzenie statystyk — pliki cookies są wykorzystywane do tego, aby przeanalizować, w jaki sposób Użytkownicy korzystają z Serwisu (jak wielu otwiera Serwis, jak długo na nim pozostają, które treści wzbudzają największe zainteresowanie itd.). Dzięki temu można go stale ulepszać i dostosowywać działanie do preferencji użytkowników. W celu śledzenia aktywności i tworzenia statystyk wykorzystujemy narzędzia Google’a, takie jak Google Analytics, o czym mowa jest szerzej w pkt VI.

  • wyświetlanie wideo z serwisów YouTube — w celu osadzenia w Serwisie nagrań wideo z serwisu YouTube wykorzystujemy pliki cookies przesyłane przez te podmioty. Pliki cookies są ładowane w momencie odtwarzania wideo. Jeżeli nie godzisz się na wykorzystywanie tych plików cookies, nie włączaj widocznego w Serwisie odtwarzacza wideo.

 2. Twoja przeglądarka internetowa domyślnie dopuszcza wykorzystywanie ciasteczek w Twoim urządzeniu, dlatego przy pierwszej wizycie proszę o wyrażenie zgody na użycie plików cookies. Jeżeli jednak nie życzysz sobie wykorzystania plików cookies przy korzystaniu z Serwisu, można zmienić ustawienia w przeglądarce internetowej — całkowicie blokować automatyczną obsługę plików cookies lub żądać powiadomienia o każdorazowym zamieszczeniu plików cookies w urządzeniu. Ustawienia można zmienić w dowolnej chwili.

 3. Szanując autonomię wszystkich osób korzystających z Serwisu, czuję się jednak w obowiązku uprzedzić, że wyłączenie lub ograniczenie obsługi plików cookies może spowodować dość poważne trudności w korzystaniu z Serwisu, np. w postaci dłuższego okresu ładowania się Serwisu, ograniczeń w korzystaniu z funkcjonalności itd.

 1. Dodatkowe wtyczki i narzędzia

 1. Administrator stosuje tzw. „piksel konwersji Facebooka”, zapewniany przez Facebook, Inc., w celu zarządzania reklamami na portalach Facebook oraz Instagram, a także, w ramach możliwości pozostawiania komentarzy, z systemu Disqus, który wykorzystuje pliki cookies.

 2. Pixel w sposób automatyczny gromadzi informacje o korzystaniu z Serwisu przez Użytkowników w celu przekazania ich do Facebooka w USA w postaci zanonimizowanej. Informacje te mogą być wykorzystywane do tworzenia spersonalizowanych reklam.

 3. Facebook może łączyć te informacje z innymi informacjami zebranymi w ramach korzystania z serwisu Facebook do własnych celów marketingowych, co jest niezależne od Administratora.

 4. Możliwość zarządzania ustawieniami prywatności istnieje z poziomu konta na Facebooku.

 5. Disqus, który wykorzystuję jako system zarządzający komentarzami na mojej stronie, pozostaje samodzielnym administratorem Twoich danych osobowych gromadzonych w ramach plików cookies. Disqus zapewnia o anonimowości informacji gromadzonych w ramach plików cookies. Ponadto, w ustawieniach plików cookies istnieje możliwość zdecydowania, czy wyrażasz zgodę na wykorzystywanie ich przez Disqus.

 6. Zachęcam do zapoznania się ze szczegółami polityk prywatności narzędzi, które wykorzystywane są przeze mnie w Serwisie:

Google: https://policies.google.com/privacy

Disqus: https://help.disqus.com/terms-and-policies/disqus-privacy-policy

Facebook: https://www.facebook.com/legal/FB_Work_Privacy

Instagram: https://help.instagram.com/519522125107875?helpref=page_content

YouTube: https://policies.google.com/privacy?hl=pl

 1. Badanie aktywności użytkowników Serwisu

  1. Administrator, w celach analitycznych, a także polepszania jakości świadczonych usług oraz optymalizacji użytkowania Serwisu, używa narzędzi informatycznych, które są dostarczane przez zewnętrznych dostawców, w związku z czym wykorzystuje następujące narzędzia:

   • Google Analytics — w celu zbierania danych o użytkownikach odwiedzających Serwis (zapewniane przez odrębnego administratora, Google LLC);

   • Google Ads— w celu badania odbiorców reklam w Serwisie (zapewniane przez odrębnego administratora, Google LLC);

  2. Korzystanie z powyższych narzędzi odbywa się za Twoją zgodą, wyrażaną przy pierwszym wejściu na stronę Serwisu.

  3. Dane zebrane w związku z korzystaniem z powyższych narzędzi służą m.in. do monitorowania aktywności użytkowników w serwisie, określenia grup docelowych odbiorców reklam czy mierzenia efektywności reklamy. Dzięki tym narzędziom użytkownicy mogą m.in. oglądać spersonalizowane reklamy.

  4. Jeżeli uważasz, że nie powinnam przetwarzać Twoich danych osobowych za pomocą wymienionych narzędzi, w każdej chwili możesz cofnąć wyrażoną zgodę oraz zablokować gromadzenie danych na potrzeby działania tych narzędzi.

  5. Google Analytics tylko w wyjątkowych przypadkach gromadzi pełny adres IP i przekazuje go do serwera Google w USA. W większości przypadków adres IP jest skracany przed przekazaniem dalej. Zanonimizowany adres IP przetwarzany przez Google Analytics nie jest co do zasady łączony z innymi danymi Google.

  6. Aby zablokować działalnie Google Analytics, należy pobrać i zainstalować odpowiedni dodatek do przeglądarki, który jest dostępny pod następującym adresem: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=pl&fbclid=IwAR3H667DTSlA7u3Q7M4oVGr2aXiecyE6lE9bCdTJEKJv1-sByqjuU5c6aU

  7. W każdej chwili możesz ponownie przywrócić działanie wskazanych narzędzi przez ponowne wyrażenie zgody.

 1. Prawo wycofania zgody

 1. Jeżeli przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody, w każdej chwili możesz tę zgodę cofnąć — wedle własnego uznania.

 2. Jeżeli chciałbyś/chciałabyś cofnąć zgodę na przetwarzanie danych osobowych, to w tym celu wystarczy wysłać maila bezpośrednio na adres Administratora — ela@fajna-baba-nie-rdzewieje.pl

 3. Jeżeli przetwarzanie Twoich danych osobowych odbywało się na podstawie zgody, jej cofnięcie nie powoduje, że przetwarzanie danych osobowych do tego momentu było nielegalne. Innymi słowy, do czasu cofnięcia zgody mam prawo przetwarzać Twoje dane osobowe i jej odwołanie nie wpływa na zgodność z prawem dotychczasowego przetwarzania.

 1. Wymóg podania danych osobowych

 1. Podanie danych osobowych jest dobrowolne i zależy od Twojej decyzji. Jednakże podanie określonych danych osobowych jest konieczne, aby spełnić Twoje oczekiwania w zakresie korzystania z Serwisu.

 2. Jeżeli pozostawiasz komentarz, wypełniasz formularz zgłoszeniowy związany ze szkoleniem lub kursem – podanie Twoich danych jest konieczne, aby zrealizować Twoje żądania związane ze świadczonymi przeze mnie usługami.

 3. Jeżeli kontaktujesz się ze mną w jakiejkolwiek sprawie związanej z Serwisem lub usługami, które świadczę, podanie Twoich danych kontaktowych może być konieczne do udzielenia Ci odpowiedzi na zadane pytanie.

 4. Jeżeli wymóg podania Twoich danych wynika z przepisów prawa — podanie danych jest Twoim obowiązkiem.

 1. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji i profilowanie

Używane przez Administratora pliki cookies, szczególnie te, które służą do celu tworzenia spersonalizowanych reklam, mogą wiązać się z profilowaniem. Oznacza to, że Administrator lub wskazani wyżej dostawcy usług marketingowych mogą tworzyć marketingowy profil użytkowników na podstawie uzyskanych informacji (takich jak adres e-mail, rodzaj urządzenia, stosowana technologia, częstotliwość wizyt). Pozwala to mi na podejmowanie decyzji o tym, jakie treści wyświetlać w Serwisie.

 1. Odbiorcy danych osobowych

  1. Jak większość przedsiębiorców, w swojej działalności korzystam z pomocy innych podmiotów, co niejednokrotnie wiąże się z koniecznością przekazania danych osobowych. W związku z powyższym, w razie potrzeby, możemy przekazać Twoje dane naszym podwykonawcom, firmie hostingowej, firmie zajmującej się mailingiem, ubezpieczycielom, prawnikom, właścicielom mediów społecznościowych, dostawcom usług IT oraz oprogramowania oraz innym podmiotom, których towary lub usługi są nam niezbędne do świadczenia Usług związanych z Aplikacją. Dane są przekazywane m.in. do:

Dostawcy serwera https://futurehost.pl/ czyli firmy H88 S.A. Adres: Franklina Roosevelta 22, 60‑829 Poznań

Dostawcy usług newslettera: https://www.mailerlite.com/

  1. Oprócz tego może się zdarzyć, że np. na podstawie właściwego przepisu prawa lub decyzji właściwego organu będziemy musieli przekazać Twoje dane osobowe również innym podmiotom, czy to publicznym czy prywatnym. Dlatego niezmiernie trudno nam przewidzieć, kto może zgłosić się z żądaniem udostępnienia danych osobowych. Niemniej ze swojej strony zapewniamy, że każdy przypadek żądania udostępnienia danych osobowych analizujemy bardzo starannie i bardzo wnikliwie, aby niechcący nie przekazać informacji osobie nieuprawnionej.

 1. Przekazywanie danych osobowych do państw trzecich

 1. Jak większość przedsiębiorców, korzystam z różnych popularnych usług i technologii, oferowanych przez takie podmioty, jak Microsoft czy Google. Firmy te mają siedziby poza Unią Europejską, a zatem w świetle przepisów RODO są traktowane jako państwa trzecie.

 2. RODO wprowadza pewne ograniczenia w przekazywaniu danych osobowych do państw trzecich, ponieważ skoro co do zasady nie stosuje się tam przepisów europejskich, ochrona danych osobowych obywateli Unii Europejskiej może okazać się niewystarczająca. Dlatego też każdy administrator danych osobowych ma obowiązek ustalić podstawę prawną takiego przekazywania.

 3. Ze swojej strony zapewniam, że przy korzystaniu z usług i technologii przekazuję dane osobowe wyłącznie podmiotom ze Stanów Zjednoczonych na podstawie odpowiednich zabezpieczeń.

 4. W każdej chwili udzielę Ci dodatkowych wyjaśnień odnośnie przekazywania danych osobowych, w szczególności, gdy kwestia ta budzi Twój niepokój.

 1. Okres przetwarzania danych

 1. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa nie przetwarzam Twoich danych osobowych „w nieskończoność”, lecz przez czas, który jest potrzebny, aby osiągnąć wyznaczony cel. Po tym okresie Twoje dane osobowe zostaną nieodwracalnie usunięte lub zniszczone.

 2. Odnośnie poszczególnych okresów przetwarzania danych osobowych, uprzejmie informuję, że dane osobowe przetwarzam przez okres:

  • korzystania z Serwisu — w odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych w celu skorzystania z funkcjonalności Serwisu;

  • 3 lat lub 6 lat + 1 rok — w odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń; wybór 3 lub 6 lat zależy od tego, czy obie strony są przedsiębiorcami czy nie;

  • funkcjonowania newslettera — w odniesieniu do danych przetwarzanych w związku z zapisaniem się na newsletter, chyba że użytkownik wcześniej zrezygnuje z newslettera — wówczas przez okres związany z obroną przed roszczeniami;

  • funkcjonowania komentarzy — w odniesieniu do danych przetwarzanych w związku z pozostawieniem komentarza w Serwisie, chyba że użytkownik zgłosi żądanie usunięcia komentarza — wówczas przez okres związany z obroną przed roszczeniami;

  • do czasu skutecznego wniesienia sprzeciwu lub osiągnięcia celu przetwarzania – w odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora Danych Osobowych;

  • do czasu zdezaktualizowania się lub utraty przydatności, jednak nie dłużej niż przez 2 lata — w odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych głównie do celów administrowania stroną internetową.

 1. Okresy w latach liczę od końca roku, w którym rozpoczęłam przetwarzanie danych osobowych, aby usprawnić proces usuwania lub niszczenia danych osobowych. Odrębne liczenie terminu dla każdej usługi wiązałoby się z istotnymi trudnościami organizacyjnymi i technicznymi, jak również znaczącym nakładem finansowym, dlatego ustanowienie jednej daty usuwania lub niszczenia danych osobowych pozwala mi sprawniej zarządzać tym procesem.

 2. Oczywiście, w przypadku np. skorzystania przez Ciebie z prawa do zapomnienia, wydania określonej decyzji administracyjnej czy wymogu wynikającego wprost z przepisu prawa, usunięcie danych osobowych może nastąpić w szybszym terminie niż wynikający z ust. 2. Każda taka sytuacja jest rozpatrywana indywidualnie przez Administratora Danych Osobowych.

 3. Dodatkowy rok związany z przetwarzaniem danych osobowych zebranych na potrzeby wykonania umowy jest podyktowany tym, że hipotetycznie możesz zgłosić roszczenie na chwilę przed upływem terminu przedawnienia, żądanie może zostać doręczone z istotnym opóźnieniem lub możesz błędnie określić termin przedawnienia swojego roszczenia.

 1. Uprawnienia podmiotów danych

 1. Uprzejmie informuję, że przysługuje Ci prawo do:

 • dostępu do Twoich danych osobowych;

 • sprostowania danych osobowych;

 • usunięcia danych osobowych;

 • ograniczenia przetwarzania danych osobowych;

 • sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych;

 • przenoszenia danych osobowych.

 1. Szanuję Twoje prawa wynikające z przepisów o ochronie danych osobowych i staram się ułatwiać ich realizację w najwyższym możliwym stopniu.

 2. Wskazuję, że wymienione uprawnienia nie mają charakteru absolutnego, a zatem w niektórych sytuacjach mogę zgodnie z prawem odmówić Ci ich spełnienia. Jednakże, jeżeli odmawiam uwzględnienia żądania, to tylko po wnikliwej analizie i tylko w sytuacji, gdy odmowa uwzględnienia żądania jest konieczna.

 3. Odnośnie prawa do wniesienia sprzeciwu wyjaśniamy, że w każdej chwili przysługuje Ci prawo do sprzeciwienia się przetwarzaniu danych osobowych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora Danych Osobowych w związku z Twoją szczególną sytuacją. Musisz jednak pamiętać, że zgodnie z przepisami możemy odmówić uwzględnienia sprzeciwu, jeżeli wykażemy, że:

 • istnieją prawnie uzasadnione podstawy do przetwarzania, które są nadrzędne w stosunku do Twoich interesów, praw i wolności lub

 • istnieją podstawy do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

 1. Zaprzestanie korzystania z Serwisu, cofnięcie zgody, zgłoszenie sprzeciwu czy żądania natychmiastowego usunięcia danych osobowych nie powoduje automatycznie, że od tej chwili przestanę przetwarzać wszystkie Twoje dane osobowe, we wszystkich celach, do jakich je zbierałam. Może się bowiem okazać, że o ile zaprzestanę przetwarzania Twoich danych osobowych w jednym celu, mogę kontynuować ich przetwarzanie w pozostałych celach, jakie przedstawiłam Ci w pkt III.

 1. Prawo do wniesienia skargi

Jeżeli uważasz, że Twoje dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z obowiązującym prawem, możesz wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 1. Bezpieczeństwo przetwarzanych danych osobowych

Korzystając z mojego Serwisu możesz mieć pewność, że Twoje dane przetwarzane są bezpiecznie, poufnie oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych.

 1. Postanowienia końcowe

 1. W zakresie nieuregulowanym niniejszą Polityką prywatności obowiązują przepisy z zakresu ochrony danych osobowych.

 2. O wszelkich zmianach wprowadzonych do niniejszej Polityki prywatności zostaniesz powiadomiony/powiadomiona drogą e-mailową oraz za pomocą informacji zamieszczonej na stronie Serwisu.

 3. Zmiany w Polityce prywatności zaczynają obowiązywać w terminie 7 (słownie: siedmiu) dni od dnia powiadomienia zgodnie z ust. 2.

 4. Niniejsza Polityka prywatności obowiązuje od dnia 1 października 2020 r.